معنی و ترجمه کلمه he has a rage for money به فارسی he has a rage for money یعنی چه

he has a rage for money


براى گرد کردن پول شهوت( ياجنون ) دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها