معنی و ترجمه کلمه he has a rocking gait به فارسی he has a rocking gait یعنی چه

he has a rocking gait


هنگام گام بردارى بدينسو وان سو مى جنبد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها