معنی و ترجمه کلمه he has a rushing business به فارسی he has a rushing business یعنی چه

he has a rushing business


کارش خوب گرفته است ،کارش خيلى رونق دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها