معنی و ترجمه کلمه he has a small p in shimran به فارسی he has a small p in shimran یعنی چه

he has a small p in shimran


او ملک کوچکى درشميران دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها