معنی و ترجمه کلمه he has a spite against me به فارسی he has a spite against me یعنی چه

he has a spite against me


بامن لج دارد،بامن کينه ياعداوت دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها