معنی و ترجمه کلمه he has an a. to grind به فارسی he has an a. to grind یعنی چه

he has an a. to grind


مقصود دارد،غرضى ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها