معنی و ترجمه کلمه he has cut no ice به فارسی he has cut no ice یعنی چه

he has cut no ice


کوهى نکنده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها