معنی و ترجمه کلمه he has much merit به فارسی he has much merit یعنی چه

he has much merit


بسيار شايستگى دارد،خيلى قابليت دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها