معنی و ترجمه کلمه he has no excuse what به فارسی he has no excuse what یعنی چه

he has no excuse what


هيچ( گونه ) عذرى ندارد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها