معنی و ترجمه کلمه he has no manners به فارسی he has no manners یعنی چه

he has no manners


اداب ندارد،ايين معاشرت نميداند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها