معنی و ترجمه کلمه he has no temperature to day به فارسی he has no temperature to day یعنی چه

he has no temperature to day


امروز تب ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها