معنی و ترجمه کلمه he has nostomach for the fight به فارسی he has nostomach for the fight یعنی چه

he has nostomach for the fight


سر دعوا ندارد،حال دعوا ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها