معنی و ترجمه کلمه he has run his race به فارسی he has run his race یعنی چه

he has run his race


دوره( زندگانى ) خودراپيموده( ياطى کرده ) است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها