معنی و ترجمه کلمه he has seen sevice به فارسی he has seen sevice یعنی چه

he has seen sevice


کارکرده است ،کارازموده است ،کهنه کار است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها