معنی و ترجمه کلمه he has worms به فارسی he has worms یعنی چه

he has worms


کرم يا( جانور )دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها