معنی و ترجمه کلمه he hasno notion of going به فارسی he hasno notion of going یعنی چه

he hasno notion of going


خيال رفتن ندارد،سر رفتن ندارد،ميل رفتن ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها