معنی و ترجمه کلمه he hummed me to sleep به فارسی he hummed me to sleep یعنی چه

he hummed me to sleep


زمزمه کرد تا من خوابم برد،با زمزمه مرا خوابانيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها