معنی و ترجمه کلمه he insisted on me to go به فارسی he insisted on me to go یعنی چه

he insisted on me to go


اصرار کرد که بروم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها