معنی و ترجمه کلمه he insists on going به فارسی he insists on going یعنی چه

he insists on going


اصرار دارد برفتن ،اصرار دارد که برود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها