معنی و ترجمه کلمه he inspirited me to do it به فارسی he inspirited me to do it یعنی چه

he inspirited me to do it


مرا بکردن ان کار تشويق کرد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها