معنی و ترجمه کلمه he is 2 years senior to me به فارسی he is 2 years senior to me یعنی چه

he is 2 years senior to me


اودوسال ازمن بزرگترياجلوتراست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها