معنی و ترجمه کلمه he is a good riddance به فارسی he is a good riddance یعنی چه

he is a good riddance


يک سرخر هم کم( نبودن وى بهتراز بودن اوست)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها