معنی و ترجمه کلمه he is a man every inch of him به فارسی he is a man every inch of him یعنی چه

he is a man every inch of him


با تمام معنى مرد است ،مرد واقعى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها