معنی و ترجمه کلمه he is a man of his word به فارسی he is a man of his word یعنی چه

he is a man of his word


گفتاروکردارش يکى است ،قولش درست است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها