معنی و ترجمه کلمه he is a manifold traitor به فارسی he is a manifold traitor یعنی چه

he is a manifold traitor


از چند جهت خائن است ،چند طرفه خائن است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها