معنی و ترجمه کلمه he is a monster of cruelly به فارسی he is a monster of cruelly یعنی چه

he is a monster of cruelly


او ديو شرارت است است ،او اهريمن شقاوت است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها