معنی و ترجمه کلمه he is a novice in football به فارسی he is a novice in football یعنی چه

he is a novice in football


در بازى فوتبال تازه کار است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها