معنی و ترجمه کلمه he is a private به فارسی he is a private یعنی چه

he is a private


او سرباز( يا تا بين ) است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها