معنی و ترجمه کلمه he is a proficient that art به فارسی he is a proficient that art یعنی چه

he is a proficient that art


در ان هنر زبر دست است ،دران فن متخصص يا ماهر است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها