معنی و ترجمه کلمه he is a shame to his family به فارسی he is a shame to his family یعنی چه

he is a shame to his family


ننگ يامايه رسوايى خانواده خودمى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها