معنی و ترجمه کلمه he is a terrible worker به فارسی he is a terrible worker یعنی چه

he is a terrible worker


معرکه ميکند درکارکردن ،معرکه است در........

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها