معنی و ترجمه کلمه he is an a of mine به فارسی he is an a of mine یعنی چه

he is an a of mine


اوبامن اشنا است ،اوازاشنايان من است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها