معنی و ترجمه کلمه he is at a loose end به فارسی he is at a loose end یعنی چه

he is at a loose end


کار معينى ندارد،بى تکليف است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها