معنی و ترجمه کلمه he is at the end of his tether به فارسی he is at the end of his tether یعنی چه

he is at the end of his tether


چنته اش خالى شده يا قوايش ته کشيده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها