معنی و ترجمه کلمه he is blowing glass به فارسی he is blowing glass یعنی چه

he is blowing glass


شيشه را با فوت درست کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها