معنی و ترجمه کلمه he is faithful to me به فارسی he is faithful to me یعنی چه

he is faithful to me


نسبت به من باوفاست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها