معنی و ترجمه کلمه he is going به فارسی he is going یعنی چه

he is going


(دارد )ميرود،در حال رفتن است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها