معنی و ترجمه کلمه he is i. to do that به فارسی he is i. to do that یعنی چه

he is i. to do that


شايستگى يا کفايت کردن ان کار راندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها