معنی و ترجمه کلمه he is in his right mind به فارسی he is in his right mind یعنی چه

he is in his right mind


عقلش بجا است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها