معنی و ترجمه کلمه he is in the know به فارسی he is in the know یعنی چه

he is in the know


سرش توى کاراست ،اطلاع ويژه دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها