معنی و ترجمه کلمه he is in to day به فارسی he is in to day یعنی چه

he is in to day


امروز در خانه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها