معنی و ترجمه کلمه he is mentally weak به فارسی he is mentally weak یعنی چه

he is mentally weak


عقلا ضعيف است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها