معنی و ترجمه کلمه he is my only child به فارسی he is my only child یعنی چه

he is my only child


فرزند يگانه من است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها