معنی و ترجمه کلمه he is nehgent of his duties به فارسی he is nehgent of his duties یعنی چه

he is nehgent of his duties


در انجام وظايف خودسهل انگار است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها