معنی و ترجمه کلمه he is new to the trade به فارسی he is new to the trade یعنی چه

he is new to the trade


کسب تازه کار است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها