معنی و ترجمه کلمه he is no linguist به فارسی he is no linguist یعنی چه

he is no linguist


زبان بيگانه نميداند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها