معنی و ترجمه کلمه he is not quite rested به فارسی he is not quite rested یعنی چه

he is not quite rested


خوب رفع خستگى نکرده( يانيروى تازه نگرفته ) است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها