معنی و ترجمه کلمه he is not willing to go به فارسی he is not willing to go یعنی چه

he is not willing to go


مايل برفتن نيست ،راضى( ياحاضر )نيست برود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها