معنی و ترجمه کلمه he is of greek origin به فارسی he is of greek origin یعنی چه

he is of greek origin


اصلا يونانى است ،اصلش يونانى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها