معنی و ترجمه کلمه he is off to the war به فارسی he is off to the war یعنی چه

he is off to the war


رهسپار جنگ شده است ،رفته است به جنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها